Sjømilitært innebærer praiing av et skip at det skal søkes opplysninger om dets identitet, bestemmelsessted og last. Se visitasjon.