Prøvetid må etter arbeidsmiljøloven § 15-6, jf. også § 14-6 (1) f), avtales skriftlig, og for et bestemt tidsrom. Formålet med prøvetiden er at arbeidsgiver i en tidsbegrenset periode skal kunne prøve arbeidstakerens egnethet til stillingen. Prøvetid kan ikke avtales for lengre tid enn 6 måneder. Har arbeidstakeren vært fraværende fra arbeidet av en grunn som ikke skyldes arbeidsgiveren, kan likevel prøvetiden forlenges ut over disse 6 måneder, men bare for en periode som tilsvarer fraværstiden, f.eks. fravær på grunn av sykdom og svangerskapspermisjon. For å kunne forlenge prøvetiden må arbeidstakeren allerede ved ansettelsen, og skriftlig, være blitt orientert om arbeidsgivers adgang til å forlenge prøvetiden. I tillegg må arbeidsgiver innen prøvetidens utløp ha orientert arbeidstakeren om at prøvetiden vil bli forlenget. Også slik orientering må arbeidsgiver gi skriftlig. I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, jf. § 15-3 (7). Oppsigelse i prøvetid må være begrunnet i arbeidstakers manglende tilpasning til arbeidet, manglende faglig dyktighet eller pålitelighet. For øvrig får de vanlige regler om oppsigelsesvern anvendelse, se oppsigelse. En prøvetidsansatt har likevel ikke rett til å fortsette i stillingen under behandlingen av tvist om oppsigelsen var rettmessig, med mindre retten bestemmer noe annet, jf. § 15-11 (3). Her er altså regelen motsatt av det som gjelder for arbeidstakere etter utløpet av prøvetiden.

Etter tjenestemannsloven § 8 er de første seks måneder prøvetid, med 14 dagers oppsigelsesfrist, men det kan avtales at prøvetid ikke skal gjelde. Når prøvetiden er ute, skal tjenestemannen gjøres kjent med om han eller hun ikke kan fortsette i tjenesten, og tjenestemannen skal i så fall sies opp med tre ukers frist.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.