Prøvekraner, små ventiler eller kikhaner som brukes for forskriftsmessig kontroll av vannstanden i dampkjeldrummer og andre lukkede beholdere under overtrykk.