Prøvebruk, driftsøkonomisk demonstrasjonsbruk, gartneri eller gårdsbruk hvor eieren har inngått avtale med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (nå en del av NIBIO) om å følge en driftsplan, føre arbeidsnotater og regnskap, å la data offentliggjøres i skriftlige meldinger fra instituttet og å motta grupper til omvisning.