PAS (prøveadministrasjonssystem) er et internettbasert program som brukes til å planlegge, administrere og gjennomføre sentralt gitte prøver i grunnskolen og i videregående opplæring. PAS brukes også ved sensur og klagebehandling. Menyer og funksjoner avhenger av brukerrollen og av typen prøve. PAS er under stadig utvikling og har gjort praktiske sider ved skolenes eksamensarbeid betydelig lettere.