Prærievåk, fugleart i haukefamilien. På størrelse med musvåk. Brun ryggside og hvit bukside med brunt bryst. Nordamerikansk art med tilhold på prærie og sletteland. Opptrer ofte i store flokker under trekket. Overvintrer hovedsakelig i Sør-Amerika sør til Argentina. Funn i Europa skyldes sannsynligvis rømninger fra fangenskap. Eneste norske observasjon er fra Nordland i 1986.