Prærieklapperslange, krypdyrart i gruveslangefamilien. Inntil 1,2 m lang. Olivengrønn med rekker av brune flekker. En av de mest utbredte klapperslanger i midtre og vestre deler av USA, lokalt svært vanlig.