Præriejerper, fugleslekt i skogshønsfamilien. To arter, storpræriejerpe, T. cupido, og småpræriejerpe, T. pallidicinctus, lever begge på præriene i Nord-Amerika. De har smale mørkebrune tverrstriper over hele fjærdrakten. Hannen har i paringstiden oransjefargede fjærløse luftsekker som blåses opp på hver side av halsen, og stive halsfjær, som kan heves til en høy nakketopp. Litt større enn lirype.