Powellitt, (etter J. W. Powell og -itt), grålig til gult mineral, et kalsiummolybdat, CaMoO4, med tetragonal symmetri. Danner en blandingsserie med det tilsvarende wolframatet, scheelitt. Sterk gul fluorescens. I Norge funnet sekundært etter molybdenitt på forekomster i Telemark.