Potetsikade, nebbmunnart i sikadefamilien Cicadellidae. Den voksne er 3 mm lang, lysegrønn med 4 klare vinger. Nymfen er vingeløs, blekt grønn og kan løpe sidelengs. Arten finnes på en rekke planter; av kulturplanter særlig potet, men også eple, bete og bønne. Overvintrer som voksen. Vanlig på Øst- og Sørlandet. I tørre, varme somrer kan det bli sterke angrep på bladverket av potet, og man kan lett se sikadene ved at de står ut som en sky fra plantene når de blir forstyrret. Saftsugingen fører til gule, senere brune flekker mellom bladnervene og langs bladkantene.