Potetsettemaskiner, maskiner med kjedeelevator eller annen mekanisme som fører potetene fra en beholder til et rør som fører ned i settefuren, som en liten plog på maskinen har gravd opp. To rullende skiver, eventuelt ploglignende skjær, graver jord over potetene. Maskinene lages for en, to (vanligst i Norge) eller fire rader.