Potetmøll, sommerfuglart i møllfamilien Gelechiidae. Gråbrun, liten sommerfugl med 15 mm lange grå til gulhvite larver som gnager i blad, stilker og knoller. Farlig skadedyr på potet over store deler av verden, særlig i tropiske og subtropiske strøk (i Europa spesielt i middelhavslandene). Den er i Norge erklært farlig i henhold til plantesykdomsloven, da den av og til forekommer i importerte potetpartier, som da blir destruert eller returnert.