Potetforgiftning, populær betegnelse for forgiftning forårsaket av solanin som finnes i groer, gress og bær fra bl.a. potetplanten, og også i potetskallet dersom dette er blitt grønt. Giften fremkaller blodig diaré, kan også gi sårdannelser i huden, og i alvorlige tilfeller endog lammelser. Mest utsatt er dyr som fôres med poteter og potetavfall, f.eks. gris og storfe.