Potensiometrisk titrering, titrermetode hvor potensialet av en indikatorelektrode, som reagerer reversibelt overfor det ion som skal bestemmes, måles som funksjon av tilsatt titrermiddel. Endepunktet ved titreringen bestemmes ved at man får en markert forandring i potensialet.