Postkasse, kasse oppsatt av privatpersoner for å motta brev og aviser. Postverket kan pålegge oppsetting av slik postkasse.