Posthypnotisk suggesjon, tilstand hvor den hypnotiserte under hypnosen blir suggerert til senere i våken tilstand å utføre bestemte handlinger. Disse handlinger har preg av å være ufrivillige tvangsreaksjoner. Som for hypnotiske handlinger generelt, synes likevel den posthypnotiske suggesjon å begrense seg til utløsning av handlinger som er akseptable for den hypnotiserte.