Post urbem conditam, «etter byens (dvs. Romas) grunnleggelse», utgangspunktet for romernes tidsregning (etter tradisjonen 21. april 753 f.Kr.).