Post factum, etter handlingen; etter at det man har i tankene, har skjedd.