Stilling, embete; bud; punkt, ledd, enkelthet innenfor et regnskap o.l.