Positiv akselerasjon, innen fly- og rommedisin betegnelse på akselerasjon i retning fra føttene mot hodet, dvs. slik at blodmengden avtar i hodet og øker i de nedre deler av kroppen.