Posisjonsskriver, innretning som benyttes om bord i skip og fly til automatisk nedtegning av fartøyets posisjon.