Portlanditt, kalsiumhydroksid, Ca(OH)2, fargeløst, trigonalt mineral som forekommer som sekskantede plater i visse kontaktmetamorfe bergarter. Portlandsement inneholder Ca(OH)2 dannet ved utfelling.