Portikus, portiko, overdekket søylebåret inngangsparti; i romersk arkitektur også en hel gård (peristyl) foran inngang til bygning.