Portier, funksjonær (oftest uniformert) på hotell o.l. som tar imot de reisende, anviser dem rom m.m.