Porselensjord, leire som brukes som råstoff i porselensindustrien, dss. kaolin.