Porfyritt, (av porfyr og -itt), eldre betegnelse på porfyriske bergarter med fenokrystaller av plagioklas, i motsetning til bergarter med kalifeltspat (alkalifeltspat).