Innen astronomien skjelner man mellom populasjon I- og populasjon II-stjerner ut fra konsentrasjonen av grunnstoffer som er tyngre enn helium i stjernene. Se populasjonstype.