I astronomien skjelner man mellom populasjon I- og populasjon II-stjerner i Melkeveisystemet. Populasjon I-stjernene er de yngste og inneholder en del grunnstoffer tyngre enn helium. Populasjon II-stjernene har mye mindre konsentrasjoner av grunnstoffer tyngre enn helium. I Melkeveisystemets spiralarmer er det flest populasjon I-stjerner, mens det er flest populasjon II-stjerner i Melkeveisystemets halo. Se populasjonstype.