Pontifikat, i antikkens Roma: verdighet som pontifex, prest; i den romersk-katolske kirke: bispeverdighet, særlig paveverdighet; ordet brukes oftest om en paves funksjonstid.