Ponderabilier, stoffer som er materielle og kan veies.