Poncere, gjennomstikke omrisset av en tegning med fine huller for derved å overføre den til annet underlag. Man kan for eksempel legge tegningen på et papir og overstrø den med fint fargepulver; når så tegningen løftes av, vil omrisset være synlig i farge på papiret.