Polyvalent er i kjemien det samme som flerverdig, det vil si noe som har valens 2 eller høyere, for eksempel i sammenhenger som polyvalent serum.