polyklorerte bifenyler

Artikkelstart

Polyklorerte bifenyler, som vanligvis forkortes PCB, er en gruppe kjemiske forbindelser som er avledet av bifenyl, der to eller flere av hydrogenatomene i molekylet er erstattet med kloratomer.

Faktaboks

Uttale
polyklorˈerte bˈifenyler
Også kjent som

PCB

engelsk polychlorinated biphenyls

Industrielle klorbifenylprodukter er flytende eller faste alt etter kloreringsgraden. De er meget bestandige, og anvendelsene er basert på deres kjemiske stabilitet og fysikalske egenskaper.

PCB regnes som en miljøgift.

Anvendelse

PCB har blitt brukt til forskjellige formål i industrien siden 1930-årene. PCB-holdige oljer ble i Norge frem til 1980 brukt som kjøle- og isolasjonsmiddel i elektrisk utstyr som blant annet kraftkondensatorer og transformatorer, og i små kondensatorer i lysstoffarmaturer og enkelte vaskemaskiner.

PCB er dessuten brukt som bestanddel i fugemasser, malinger, lim, og smøremidler, blant annet i bygningsdeler og isolerglass.

Helse- og miljøeffekter

PCB brytes langsomt ned i naturen og har derfor lang oppholdstid i miljøet. Det har i dag nærmest global spredning i luft, vann og sedimenter og er blant annet funnet i høye konsentrasjoner i Arktis. Forbindelsen er tungt løselig i vann, men løselig i fett, og går derfor lett inn i næringskjeden. Den blir oppkonsentrert i organismer høyt oppe i næringspyramiden, for eksempel rovdyr, rovfugler og mennesker.

Selv om akutt giftvirkning på de fleste pattedyr er lav, er den høy på marine organismer. PCB antas å ha kroniske giftvirkninger på både vann- og landlevende organismer, selv i små konsentrasjoner. Reproduksjonsforstyrrelser er dokumentert hos sjøpattedyr, og atferdsforstyrrelser, nedsatt immunforsvar og skader på arvestoffet er blant dokumenterte virkninger hos andre dyr. PCB brytes i dyr ned til forbindelser som har høy østrogen-aktivitet.

Hos mennesker virker forbindelsen irriterende på huden og kan gi skader på denne, øyne og indre organer. Langtidseffekter på mennesker er dårlig dokumentert, men dyreforsøk har vist at PCB er kreftfremkallende.

Regulering

PCB og PCB-holdige produkter er spesialavfall og må destrueres i spesielle anlegg. I Norge er all ny bruk av PCB og PCB-holdige produkter forbudt.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg