PCB, gruppe kjemiske forbindelser avledet av bifenyl, der to eller flere hydrogenatomer er erstattet med kloratomer. Industrielle klorbifenylprodukter, som er flytende eller faste alt etter kloreringsgraden, er meget bestandige og anvendelsene er basert på deres kjemiske stabilitet og fysikalske egenskaper.

PCB har blitt brukt til forskjellige formål i industrien siden 1930-årene. PCB-holdige oljer ble i Norge frem til 1980 brukt som kjøle- og isolasjonsmiddel i elektrisk utstyr som bl.a. kraftkondensatorer og transformatorer og i små kondensatorer i lysstoffarmaturer og enkelte vaskemaskiner. PCB er dessuten brukt som bestanddel i fugemasser, malinger, lim, og smøremidler, bl.a. i bygningsdeler og isolerglass.

PCB brytes langsomt ned i naturen og har derfor lang oppholdstid i miljøet. Det har i dag nærmest global spredning i luft, vann og sedimenter og er bl.a. funnet i høye konsentrasjoner i Arktis. Forbindelsen er tungt løselig i vann men løselig i fett og går derfor lett inn i næringskjeden hvor den oppkonsentreres i organismer høyt oppe i næringspyramiden, f.eks. rovdyr, rovfugler og mennesker. Selv om akutt giftvirkning på de fleste pattedyr er lav, er den høy på marine organismer. PCB antas å ha kroniske giftvirkninger på både vann- og landlevende organismer, selv i små konsentrasjoner. Reproduksjonsforstyrrelser er dokumentert hos sjøpattedyr, atferdsforstyrrelser, nedsatt immunforsvar og skader på arvestoffet er blant dokumenterte virkninger hos andre dyr. PCB brytes i dyr ned til forbindelser som har høy østrogen-aktivitet.

Hos mennesker virker forbindelsen irriterende på huden og kan gi skader på denne, øyne og indre organer. Langtidseffekter på mennesker er dårlig dokumentert, men dyreforsøk har vist at PCB er kreftfremkallende.

PCB og PCB-holdige produkter er spesialavfall og må destrueres i spesielle anlegg. I Norge er all ny bruk av PCB og PCB-holdige produkter forbudt.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.