Polykarbamid, syntetisk fiber av lineære makromolekyler der molekylkjeden inneholder gjentagende funksjonelle ureylengrupper.