Dannelse av to eller flere fostere på grunnlag av én enkelt befruktet eggcelle. Kan oppfattes som en form for ukjønnet formering tidlig under fosterutviklingen. Hos visse snylteveps vil det tidlige fosteret (embryo), mens det ennå bare består av en samling ensartede celler, deles opp i mindre cellegrupper (fra 2 til henimot 2000), som hver utvikles videre til én larve. Alle slike larver, som er oppstått fra en enkelt befruktet eggcelle, vil være av samme kjønn. Forekommer også hos pattedyr; hos beltedyr deles alltid det tidlige fosteret i fire deler, som hver blir til et helt foster. De fire individene får samme kjønn. Polyembryoni hos mennesket er et unntak og utgjør grunnlag for utvikling av ekte, eneggede tvillinger.