Dannelse av flere embryoner i frø hos blomsterplanter.