Polybasitt, svart til stålgrått mineral med formel (AgCu)16Sb2S11. Et sulfid av sølv, kobber og antimon. Det krystalliserer monoklint og danner metallglinsende, tette masser eller sekskantede tavler. Finnes i sølvforekomster ved siden av andre sølvmineraler.