Polstre, stoppe (møbler) med mykt stoff; dekke, kle med mykt stoff (f.eks. polstret celle).