Polsk riksdag, uttrykk som hentyder til den polske riksdag på 1700-tallet, da hvert medlem hadde vetorett: kaotisk, larmende forsamling som ikke kommer frem til noe resultat. Jfr. liberum veto.