Politivold, politiets grovt uaktsomme eller forsettlige overskridelse av lovlig maktbruk under tjenesteutøvelse. Slike saker etterforskes av Spesialenheten for politisaker.