Polititegn, tidligere legitimasjon for politimyndighet. Bestod av en oval plate av nysølv med riksvåpenet i messing på rød bunn og med ordet Politi i store, opphøyde bokstaver under. Er nå erstattet av laminert plastkort med innehaverens bilde og signatur.