Politisere, bidra til at tilsynelatende upolitiske spørsmål får politisk karakter eller innhold. For eksempel kan man si at fordelingen av husarbeid innad i familien er blitt politisert. Før ble det ansett som et anliggende som kun vedrørte familiens medlemmer. Nå er det blitt et politisk spørsmål som har med likestilling mellom kjønnene å gjøre.