Polarnatt, polarvinter eller mørketid, periode da Solen er uavbrutt under horisonten i mer enn 24 timer.