Polarlunde er en tidligere betegnelse på de bestandene av fuglearten lunde som lever i arktiske områder som Svalbard. Betegnelsen er ikke lenger i bruk.