Fargeløst filter som kan dreies for å oppnå polarisering av innfallende lys. Brukes for å dempe eller fjerne reflekser og dermed få bedre kontrast på filmen.