Polarbaks, gammel, svær drivis dannet i polare havområder. Kan i enkelte områder føres mot lavere breddegrader av vind og strøm. I Arktis er særlig farvannene øst for Grønland tidvis dekket av polarbaks.