Som forholder seg som to poler; stikk motsatt, diametralt forskjellig.