Poland china, den eldste av de amerikanske svinerasene, ble avlet frem i første halvdel av 1800-tallet i Ohio. Svart med hvite tegn. Rasen er kjent for tykt spekklag og har liten aktualitet i dag.