Polaber, ('de som bor langs Laba'), slavisk stamme ved Nedre Elben (slavisk Laba); undertvunget av tyskerne på 1100-tallet. Rester av deres språk, sterkt oppblandet med tysk, holdt seg til første halvdel av 1700-tallet. Noen vokabularer og små tekster viser at språket er vestslavisk, nærmest beslektet med polsk og kasjubisk.