En pol for en funksjon f(z) av en kompleks variabel z, er et slikt singulært punkt a at funksjonen (z–a)rf(z) for et passe naturlig tall r er regulær i a. Dersom r er valgt minst mulig, sier man at polen er av orden r eller har multiplisiteten r.