Elektrisk pol, spenningsuttakene fra en elektrisk likestrømsgenerator, en akkumulator el.l.; i et galvanisk element også betegnelse på elektrodene.